Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos:

1.1 Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau vadinama “Klientas”) ir Internetinės parduotuvės “apatiniaisevilla.lt” (“sevillalingerie.com”)  (toliau vadinama “Internetinė parduotuvė”) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybes, prekių įsigijimo bei už jas apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su veikla, vykdoma Internetinėje parduotuvėje.

1.2 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti taisykles, iš anksto neįspėjus kliento, atsižvelgiant į teises aktų nustatytus reikalavimus. Klientui taikomos tos taisyklės, kurios galiojo pirkimo metu. 

1.3 Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi internetine parduotuve, atlieka prekių užsakymą, vykdo prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius duomenis, komentuoja bei vertina prekes, ar kitu būdu naudoja internetinės parduotuvės informaciją (Toliau vadinama „Paslaugos“).

1.4 Klientas užsakymo patvirtinimo metu patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė ir sutinka su visomis sąlygomis, nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis.

1.5 Jei klientas nesutinka laikytis nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.6 Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai kyla dėl to, jog Klientas, nesusipažino su taisyklėmis ar  neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.7 Internetinės parduotuvės paslaugomis gali naudotis asmenys, kurie yra:

2. Duomenų saugumas:

2.1 Internetinėje parduotuvėje prekes užsisakyti gali asmuo kaip registruotas vartotojas ir kaip svečias. Vykdant užsakymą kaip registruotam ar kaip neregistruotam Klientui, pateikiamuose informacijos laukuose privaloma nurodyti savo informaciją, kuri yra būtina atliekant užsakymą. Pateiktini šie duomenys: mokėtojo - vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas; gavėjo - vardas, pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris bei kiti duomenys, kurie yra būtini pristatymui. 

2.2 Klientas sutinka, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų naudojami prekių ir paslaugų pardavimo tikslais, susijusias su prekių užsakymu, pirkimu ir pristatymu. Duomenimis naudosis Internetinė parduotuvė ir jos partneriai, teikiantys paslaugas. Taipogi, šie duomenys bus naudojami pardavėjo veiklos analizei ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.3 Internetinė parduotuvė įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus internetinės parduotuvės partneriams, kurie teikia prekių pristatymo ar kitas paslaugas, reikalingas tinkamai įvykdyti užsakymą. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims kliento asmens duomenys gali būti atskleidžiama tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.4 Klientas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi prekių pardavimo Internetinės parduotuvės tikslais, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektronio pašto adresais ir telefono numeriais būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini prekių užsakymo vykdymui.

2.5 Klientas, norėdamas komentuoti, įvertinti, įsikelti prekes į pageidavimų sąrašą ar gauti pranešimus apie Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti kaip vartotojas, įvedant aktyvų elektroninį paštą ir slaptažodį. 

2.6 Prisiregistravęs klientas turi teisę bet kuriuo metu keisti savo duomenis, papildyti ar ištrinti.

2.7 Klientas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais, gali bet kuriuo metu atsisakyti šio sutikimo apsilankant Internetinės parduotuvės puslapio paskyroje „Mano profilis“, kairėje esančioje nuorodoje „Naujienlaiškis“ nuimant varnelę nuo punkto „Specialūs pasiūlymai“ ir paspaudžiant nuorodą „Išsaugoti“.

2.8 Klientas, nepageidaujantis, kad jo telefono numeris būtų naudojamas Internetinės parduotuvės tiesioginės rinkodaros tikslais, turi apie tai informuoti Internetinės parduotuvės administraciją išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu info@sevillalingerie.com

2.9 Registruotas klientas įsipareigoja neatskleisti savo prisijungimų duomenų, taip užtikrinant duomenų saugumą. Klientas, baigęs darbus Internetinėje parduotuvėje, turi atsijungti nuo parduotuvės sistemos, tam kad būtų tikras, jog tretieji asmenys neprieis prie Jūsų informacijos. Šį sąlyga yra ypatingai taikytina, kai Klientas naudojasi viešuoju kompiuteriu (pvz. universitete, interneto kavinėse, bibliotekose ir kitose vietose). Internetinė parduotuvė neprisiima jokios atsakomybės, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims ar baigęs darbą Internetinėje parduotuvėje neatsijungia nuo sistemos.

2.10 Jei Klientas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo apie tai nedelsiant informuoti Internetinės parduotuvės administraciją, pranešant elektroniniu paštu info@sevillalingerie.com 

2.11 Internetinė parduotuvė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis. 

2.12 Internetinė parduotuvė turi teisę bet kada nutraukti parduotuvės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

3. Sutarties sudarymas:

3.1 Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Kliento ir Internetinės parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Klientas pateikia užsakymą administracijai ir kai nurodytu elektroniniu paštu gauna laišką su užsakymo patvirtinimu. Nuo to momento Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti ir jas priimti. 

3.2 Kiekviena tarp Kliento ir Internetinės parduotuvės sudaryta pirkimo - pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

4. Internetinės parduotuvės teisės:

4.1 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę savo nuožiūra nustatyti minimalią prekių krepšelio sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Kliento užsakymas. 

4.2 Jei Klientas bando pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, pažeidžiant įsipareigojimus, kliudant parduotuvės darbo stabilumui ar saugumui, Internetinė parduotuvė turi teisę nedelsiant, be jokio įspėjimo sustabdyti ir apriboti Klientui naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis, panaikinant Kliento registraciją.

4.3 Susidarius svarbiomis, nenuspėjamomis aplinkybėmis, kurios liečia Internetinę parduotuvę, parduotuvė turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti savo veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Klientams.

4.4 Internetinė parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Klientui anuliuoti užsakymą, jei klientas atlikęs užsakymą nesumoka per 1 (vieną) darbo dieną ir apie savo vėlesnį apmokėjimą nebuvo informavęs administracijos.

5. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai:

5.1 Internetinė parduotuvė įsipareigoja sudaryti galimybę Klientui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2 Internetinė parduotuvė įsipareigoja gerbti Kliento privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją. Visi Kliento pateikti asmeniniai duomenys yra tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.

5.3 Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti Klientui užsakytas prekes jo nurodytu adresu pagal „Prekių pristatymo“ taisykles ir jų nurodytomis sąlygomis.

5.4 Internetinė parduotuvė, dėl svarių priežasčių negalėdama pristatyti Kliento užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę, ar bet kokią kitą prekę pagal Kliento pageidavimą, kuri būtų verta tos pačios pirkimo sumos. Jei klientas atsisako pasirinkti kitą prekę, Internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti pinigus per 3 (tris) darbo dienas. Ši sąlyga taikytina tuo atveju, jei buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Grąžinama visa pinigų suma, bei susidariusius papildomos išlaidos, kurios buvo susidariusios atiekant užsakymą.

5.5 Prekes galite grąžinti per 14 darbo dienų nuo jų pristatymo datos, jei jos buvo su gamintojo defektu. Grąžinamos prekės turi būti su originaliomis etiketėmis, nedėvėtos, nesugadintos ir nesuteptos. Grąžinant prekes, kartu prašome atsiųsti Prekių įsigijimo dokumento kopiją (sąskaitą, kurią gavote kartu su prekėmis arba el. paštu). Išsiuntę grąžinamą prekę (-es), tą pačią dieną praneškite apie tai mums el. paštu info@sevillalingerie.com
Pinigai grąžinami, kai tik gauname grąžinamas prekes.

6. Prekės ir jų kainos:

6.1 Internetinėje parduotuvėje prekių kainos yra nurodomos kartu su mokesčiais. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra pridėtas 21% pridėtinės vertės mokestis.

6.2 Internetinėje parduotuvėje viešai pateiktos prekės neįpareigoja Internetinės parduotuvės parduoti prekes.

6.3 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti prekių pasiūlą bei koreguoti esamų prekių kainas.

6.4 Internetinė parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl neišsamios prekės informacijos. Siūlomos prekės išvaizda: spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ar nustatymų.

6.5 Internetinė parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už kainas, kurios galiojo ir buvo patvirtintos užsakymo momentu, nepaisant fakto, jog kainos galėjo būti vėliau, po užsakymo patvirtinimo koreguojamos.

6.6 Į prekių kainą nėra įskaičiuojamas muito mokestis (perkant prekes ne į ES šalis).

6.7. Įsidėjus norimą prekę į krepšelį, Klientas gali pasirinkti pristatymo būdą. 

7. Prekių apmokėjimo tvarka:

7.1 Klientas gali atsiskaityti už prekes bei pristatymo paslaugas šiais būdais: apmokėjimas naudojantis Paysera.lt sistema ar renkantis apmokėjimą PayPal sistema.

7.2 Apmokėjimas naudojantis Paysera.lt, tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Kliento vartojama elektroninės bankininkystės sistema. Klientas, norėdamas pasinaudoti šia paslauga, turi turėti savo banko internetinę bankininkystę. Apmokėti galite per bet kurį Lietuvos banką ir bet kuria kreditine kortele.

7.3 Apmokėjimas PayPal sistema, tai apmokėjimas naudojantis turimą sąskaita PayPal sistemoje, kuri yra pajungta prie Jūsų banko sąskaitos. 

7.4 Klientas įsipareigoja sumokėti už prekes per 1 darbo dieną (neskaitant apmokėjimo atsiėmimo metu). Kai gaunamas kliento apmokėjimas už prekes, pradedama formuoti prekių siuntinį ir pradedama skaičiuoti prekių pristatymo terminą.

7.5 Klientas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai - sąskaita faktūra (kuri kartu yra prekių garantijos talonas), jam būtų pateikiami  kartu su užsakytomis prekėmis.

7.6 Internetinė parduotuvė pasilieka teisę nutraukti pirkimo - pardavimo sutartį neatlygintinai, jei prekės kaina pakito, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius. Rodikliai gali būti šie: dėl nenumatytų priežasčių prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninių klaidų, administracijos klaidų įvedant į sistemą pardavimo kainą, papildomų išlaidų atsiradimų prekės pirkimo metu.

8. Prekių pristatymas:

8.1 Klientas, užsisakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, pasinaudojant Internetinės parduotuvės teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimant prekes viename iš pašto skyrių.

8.2 Klientas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo paslaugą į paštomatą, privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3 Klientas prekes įsipareigoja priimti pats, arba tai turi atlikti asmuo, kuris yra nurodytas gavėjo informacijoje. Tuo atveju, kai Klientas arba gavėjas negali pats priimti užsakymo, o prekės yra pristatytos nurodytu adresu, tačiau šeimos nariams arba asmenims, esantiems nurodytame adrese, klientas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl subjektui netinkamo prekių pristatymo.

8.4 Užsakymus pristato Internetinė parduotuvė, jos įgaliotas asmuo arba partneriai.

8.5 Prekes, kurios yra pristatomos Lietuvos paštu, gali gavėjas atsiimti artimiausiame pašto skyriuje pateikdamas pašto darbuotojui siuntos pranešimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.6 Internetinė parduotuvė įsipareigoja pristatyti prekes pagal pristatymo nurodytus terminus. Visi pateikti terminai yra preliminarūs ir nėra taikomi tais atvejais, kai Internetinė parduotuvė neturi sandėlyje reikiamų prekių, informuojant Klientą apie esantį prekių trūkumą. Taip pat Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų veiksnių ar nuo Internetinės parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Visais atvejais Klientas yra nedelsiant informuojamas. 

8.7 Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo atsakomybės, jei užsakymas Klientui nėra pateikiamas arba nėra pateikiamas laiku dėl pačio Kliento kaltės arba nuo Internetinės parduotuvės nepriklausančių aplinkybių.

8.8 Klientas, gavęs siuntą, privalo kartu su įgaliotu atstovu perduoti siuntą patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti perdavimo - priėmimo dokumentą. Jei Klientas arba gavėjas pasirašo siuntos perdavimo - priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Klientas pastebėjęs, kad prekės pakuotė yra pažeista, privalo tai pažymėti perdavimo - priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos prekės neatitikimų aktą. Klientas neatlikęs šių veiksmų, negalės susigrąžinti pinigų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nepriklauso nuo Internetinės parduotuvės.

8.9. Prekių pristatymas yra vykdomas tik darbo dienomis.

8.10. Jei klientas neatsiima prekės arba specialiai nurodo klaidingą adresą ir dėl šių priežasčių Internetinei parduotuvei susidaro papildomos išlaidos, privaloma apmokėti visas susidariusias išlaidas bei susimokėti 25 EUR (dvidešimt penkių eurų) baudą.

8.11 Detalesnė informacija apie prekių pristatymą yra pateikiama Internetinės parduotuvės skyriuje „Pristatymo sąlygos“.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas:

9.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ ir įsakymu Nr. 258 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“, Europos parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“.

9.2 Klientas, norėdamas grąžinti prekę arba ją pakeisti, privalo užpildyti grąžinimo / keitimo dokumentą, kuris yra Klientui pridedamas prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama / keičiama preke.

9.3 Jeigu Klientui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, klientas turi teisę savo pasirinkimu iš Internetinės parduotuvės reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę; atitinkamai sumažinti prekės kainą; per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus; atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas. 

9.4 Klientas grąžinimo / keitimo teise gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo dienos (tik jei prekės yra su gamintojo defektu), informuodamas apie tai Internetinę parduotuvę el.paštu.

9.5 Klientui, grąžinančiam prekę, būtina laikytis visų grąžinimo sąlygų, kurios yra nurodytos Internetinės parduotuvės skyriuje „Grąžinimo sąlygos“.

9.6 Internetinė parduotuvė turi teisę nepriimti Kliento grąžinamos / keičiamos prekės, jei Klientas nesilaiko nustatytų prekių grąžinimo tvarkos.

9.7 Klientas grąžinti prekę gali atgaliniu adresu, kuris yra nurodomas ant siuntinio pakuotės.

9.8 Pinigai už grąžintas prekes pervedami mokėtojui ir tik į mokėtojo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliekamas pavedimas įsigyjant prekę.

9.9 Transportavimo išlaidos, kurios susidarė grąžinant prekę, nėra grąžinamos ir jas apmoka Klientas.

9.10 Kelnaitės (stringai), viso kūno kojinės, pėdkelnės, seksualūs bodžiai ir kitas apatinis trikotažas negali būti grąžinami.

10. Atsakomybė:

10.1 Klientas, naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis, yra visiškai atsakingas asmuo ir yra pats atsakingas už asmens duomenų teisingumą. Jei Klientas nepateikęs tikslių asmens duomenų, per kuriuos buvo padaryti nuostoliai ar susidarė kiti padariniai, Internetinė parduotuvė įgauna teisę reikalauti iš Kliento patirtų nuostolių atlyginimo.

10.2 Pirkėjas pilnavertiškai atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

10.3 Jei registruoto vartotojo / kliento duomenimis naudojasi kiti asmenis kliento sutikimu, Internetinė parduotuvė šį asmenį laiko Klientu. Tačiau Registruotas vartotojas atsako už trečiųjų asmenų naudojimąsi Internetinės parduotuvės paslaugomis.

10.4 Jei internetinėje parduotuvėje yra nuoroda į kitų įmonių internetinius tinklapius, Internetinė parduotuvė nėra atsakinga už ten esančią ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms neatstovauja.

10.5 Internetinė parduotuvė negali atsakyti dėl tinkamo partnerių įsipareigojimų vykdymo.

10.6 Atsiradus žalai naudojantis internetinio puslapio paslaugomis, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai susidariusius tiesioginius nuostolius

11. Baigiamosios nuostatos:

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.